ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

ตำบลด่านจากเป็น  1  ใน  10  ตำบลในเขตอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ตำบลมะค่า  อำเภอโนนไทย ,  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  และอำเภอโนนสูง      อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทย  5  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก   ตั้งอยู่เลขที่  42  หมู่ที่  8   ถนนสุรนารายณ์  ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

 

อาณาเขต

             ตำบลด่านจากมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ      ตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ      ตำบลโคกสูง   อำเภอเมือง

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ      ตำบลจันอัด  อำเภอโนนสูง

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ      ตำบลโนนไทย , ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย

 

สภาพภูมิประเทศ

                เป็นที่ลุ่มและที่ดอน  สูงจากระดับน้ำทะเล  189  เมตร  มีชุดดิน  7  ชุด  สภาพทั่วไปเป็นดินเค็ม  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด  41  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  12  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  998.1  ../ปี  มีฝนทิ้งช่วงทุกปี

 

เนื้อที่

                พื้นที่ตำบลด่านจากมีเนื้อที่ประมาณ  33,656  ไร่  หรือคิดเป็นจำนวน  53.85  ตารางกิโลเมตร 

 

เขตการปกครอง

                ตำบลด่านจาก  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน   ดังนี้

-          หมู่ที่  1  บ้านหนองกระสัง

-          หมู่ที่  2  บ้านโนนสูง                  

-          หมู่ที่  3  บ้านด่านจาก                   

-          หมู่ที่  4  บ้านบุ                                              

-          หมู่ที่  5  บ้านตะคร้อ                  

-          หมู่ที่  6  บ้านโนนพุทรา                              

-          หมู่ที่  7  บ้านหอกลอง                  

-          หมู่ที่  8  บ้านดอน                         

-          หมู่ที่  9  บ้านหนองสะแก                            

-          หมู่ที่ 10  บ้านหนองกระสังเหนือ

-          หมู่ที่ 11  บ้านโคก                        

-          หมู่ที่ 12  บ้านโนนมะค่า                              

-          หมู่ที่ 13  บ้านตะคร้อ  2                               

 

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.227.251.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,600,432

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.