วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  


นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 087 4418282


นายสานิตย์ ดาวโคกสูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 081 9779400


นายชิน ชนะจอหอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 0933906910


ร.ต.ต.ศรทอง ตระกูลขำกลม
เลขานุการนายก อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 0917401231


นายอนุรัตน์ สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 085-6354271


นางนันท์นภัส เหิกขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 0861285964


นายวีรศักดิ์ ทนปรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 084-9360919


นางสาวจีราภา บุญแจ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 085-2397891


นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 094-8937789


นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 094-8299895


นายอรรถพล บุตรโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 085-6117449


นางสาววิภาวัลย์ จงหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 089-9174761
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.212.99.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,504,761

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.