ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  


นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 087 4418282


นายสานิตย์ ดาวโคกสูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 081 9779400


นายชิน ชนะจอหอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 0933906910


ร.ต.ต.ศรทอง ตระกูลขำกลม
เลขานุการนายก อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 0917401231


นายอนุรัตน์ สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 085-6354271


นางนันท์นภัส เหิกขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 0861285964


นายวีรศักดิ์ ทนปรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 084-9360919


นางสาวจีราภา บุญแจ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 085-2397891


นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 094-8937789


นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 094-8299895


นายอรรถพล บุตรโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 085-6117449


นางสาววิภาวัลย์ จงหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 089-9174761
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.227.251.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,600,336

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.