ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ทีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบมวงศานุวงศ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดสุทธจินดาวรวิหาร วัดสะแก พระอารามหลวง วัดศาลาลอย วัดป่าศรัทธารวม และวัดที่มีความเหมาะสมสำหรับจัดพิธีในระดับอำเภอ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ด่านจาก ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายก อบต.ด่านจาก ได้แถลงนโยบาย No Gift Policy ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลทุกคน รวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก                                                      งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อบต.ด่านจาก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทยร่วมใจแต่งผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน สวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตลอดเดือน มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน ทั้งนี้ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการพัฒนา อบต.ด่านจาก ร่วมกับประชาคมสัดส่วนระดับตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ด่านจาก ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมมีมติรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว
อบต.ด่านจาก โดยนายอนุรัตน์ สุทธิประภา ปลัด อบต.ด่านจาก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ เซนทรัลฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซนทรัล โคราช เพื่อเข้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อบต.ด่านจาก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านจาก ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของร่างฯ ดังกล่าวได้ภายในเว็บไซต์ของ อบต.ด่านจาก และแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังนี้ 1.google.form 2.Qr code
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลด่านจากเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่
อบต.ด่านจาก ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการติดตั้งป้ายบนพื้นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มผลข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร จำนวน 70 ราย ได้ปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ ลดการเผาตอซังข้าวในพื้นที่ตำบลด่านจาก โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.152.207
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,546,546

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.