ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านจาก สนับสนุน อสม. ดำเนินโครงการเผชิญการระบาดของโควิด-19 โดย อสม.ทำการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านจาก พร้อมทั้งแจกหน้ากากและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น สัดส่วนระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมสัดส่วนระดับตำบล โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากร่วมกับประชาคมตำบลด่านจาก เพื่อพิจารณาร่่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเพื่อรับทราบประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น เสนอปัญหาความต้องการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก โดยการประชุมครั้งนี้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างเคร่งครัด
อบต.ด่านจาก ได้ปฏิบัติการเชิงรุก โดยจัดรถกระจายเสียงพร้อมพนักงาน กำนันตำบลด่านจาก ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนไทย ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชน ตามหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันตนเองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักสุขอนามัย พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทั้งวิธีการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรค ทั้งแนะนำการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยได้จัดชุดปฏิิบัติการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อย้ำมาตรการให้ปฏิบััติอย่างเคร่งครัด
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.ด่านจาก
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสนิท  กอคูณกลาง  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบโฉนดที่ดิน เลขที่ 74055 เล่ม 741 หน้า 55 จำนวน 1 งาน 62 ตารางวา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยมีนางนันท์นภัส  เหิกขุนทด รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ด่านจาก และนายวีรศักดิ์  ทนปรางค์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับมอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อำเภอปากช่อง - วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่่อให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ประชุมประชาคมตำบลด่านจาก การขุดลอกลำห้วยลำเชิงไกร หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระสัง โครงการชลประทานนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประชาคมรับฟังความคิดเห็น ของผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการก่อสร้าง งานระบายน้ำลำเชียงไกร กม.49+800-63+540 เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 70 กิโลเมตร ในพื้นที่ของตำบลด่านจาก ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก  ณ ค่ายเอราวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ  ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  มีเด็กเข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖
ประชุมสามัญชมรม กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านจาก วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 2324 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มีนาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.171.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,532,548

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.