ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT 

สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT
ลิงค์  
 ข้อ 01 โครงสร้าง
    โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 05 ข้อมูลการติดต่อ
    ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 08 Q&A
    Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 09 Social Network
    Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 010 แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 012 รายงานผลการดำเนินประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 017 E-Service
    E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 034 นโยบายไม่รับของขวัญ
    นโยบายไม่รับของขวัญ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 040 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 043 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรม
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 มีนาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.232.63.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,529,010

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.