วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตรเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานกองช่างเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศพด.บ้านตะคร้อเปิดอ่าน
     คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศพด.บ้านหอกลองกระสังเปิดอ่าน
     คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศพด.บ้านบุเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน ศพด.บ้านหอกลองกระสังเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน ศพด.บ้านบุเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน ศพด.ตะคร้อเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตจัตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 เมตร)เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 เมตร)เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.212.99.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,504,760

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.